Welcome to Shenzhen Teng Huatai Electronics Co., Ltd. official website

Location:  Home -> contact
Shenzhen Teng Huatai Electronics Co., Ltd
Contact: Mr. Wang Mobile: 13823733074 Wang Sheng 
13823735130 Yang Sheng
Tel: 0755-2327-6466 QQ: 3159453590; 1104 55796
Address: Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China